Middelingsregeling: Hoe zit dat nu?

Zo min mogelijk belasting betalen… Dat wil jij toch ook? Misschien is dat voor jou ook mogelijk met de zogenaamde middelingsregeling van de belastingdienst. Als je de afgelopen jaren te maken hebt gehad met een fluctuatie in inkomen, kan deze middelingsregeling een interessante optie voor je zijn. Wat is de middelingsregeling? Hoe werkt een middeling? En wat verandert er met betrekking tot de afschaffing ervan in 2023? Daarnaast geef ik je ook enkele praktische tips om bij de belastingdienst middeling aan te vragen.

Wat is een middelingsregeling?

Laten we beginnen met een korte introductie. Het middelen van belasting is een manier om je belastingdruk te verminderen. Als je in de afgelopen drie jaar aanzienlijke schommelingen in je inkomen hebt gehad zou dit best eens interessant kunnen zijn. Het idee achter de middelingsregeling is dat je belasting wordt berekend op basis van je gemiddelde inkomen over een bepaalde periode, in plaats van je inkomen in een specifiek jaar. Dit kan fiscaal voordelig zijn als je in het ene jaar veel verdient en in de andere jaren minder. En als je meer verdient, kom je misschien in een hogere belastingschijf terecht waardoor je meer belasting betaalt.

Hoe werkt een middeling?

Nu wil je vast weten wanneer je daadwerkelijk in aanmerking komt om bij de belastingdienst een verzoek tot middeling te doen. De Belastingdienst hanteert een aantal criteria hiervoor:

– Ten eerste moet je een Nederlands belastingplichtige zijn.
– Daarnaast kun je een jaar alleen ‘gebruiken’ als je er een definitieve aanslag over hebt gekregen. 
– Je mag meerdere keren middelen, maar jaren mogen elkaar niet overlappen.
– Middeling kan alleen over 3 aaneengesloten jaren.
– Tot slot mag je 1 jaar uiterlijk drie jaar nadat je definitieve aanslag hebt ontvangen ‘gebruiken’. 

Je kunt je verzoek tot middeling op elk moment van het jaar naar de Belastingdienst sturen. Is het bedrag dat je terug zou ontvangen lager dan € 545? Dan heb je helaas pech, want dit is het drempelbedrag.

Inkomens fluctuaties? Heb ik nu recht op middeling?

Hoe weet ik of ik recht heb op de middelingsregeling? Stel je voor dat je in het ene jaar €50.000 verdient, maar in de twee daaropvolgende jaren slechts €30.000 per jaar. Als je deze drie jaar zou middelen, zou je inkomen worden berekend als het gemiddelde van €50.000, €30.000 en €30.000, wat neerkomt op €36.667 per jaar. Op basis van dit gemiddelde inkomen wordt je belasting berekend, waardoor je zomaar in het lagere belastingtarief terecht kunt komen. Het verschil tussen de berekende belasting en de belasting die je daadwerkelijk hebt betaald, kun je terugvragen bij de Belastingdienst. 

Is middeling nog mogelijk? 

Op Prinsjesdag 2021 maakte het kabinet bekend dat de middelingsregeling afgeschaft wordt per 1 januari 2023. Waarom? De regeling is te onbekend. 85% Van de mensen die recht hebben op de middelingsregeling, vraagt dit niet aan. Waarschijnlijk omdat ongeveer de helft van de bevolking deze  middelingsregeling niet kent. Een andere reden van afschaffing is omdat het vooral gunstig is voor mensen met een hoger inkomen. Zij kennen vaak wel de voordelen van de middelingsregeling én doen daadwerkelijk een verzoek tot middeling.

Wat betekent Afschaffing van de middelingsregeling per 1 januari 2023?  Dat betekent dat je nog uiterlijk over de jaren 2022, 2023 en 2024 je inkomen mag middelen. Indien je kiest voor 2022 als laatste jaar voor middeling (2020, 2021 en 2022), dan kun je voor 2023 en 2024 geen middeling meer aanvragen. Wil je de mogelijkheid behouden om over 2023 en 2024 middeling aan te vragen, dan kan dat alleen in combinatie met 2022. Belangrijk dus om hier rekening mee te houden.

Hoe bereken je de middeling?

Denk je nu… Ik heb ook te maken met een inkomens fluctuatie? Dan is het verstandig om met een berekening een schatting te maken van het mogelijke belastingvoordeel voordat je je middeling aanvraagt. Er zijn online tools en rekentools beschikbaar die je hierbij kunnen helpen. Vervolgens stuur je een brief naar de belastingdienst met het verzoek tot middeling. Je kunt je middelingsverzoek indienen via het formulier ‘Verzoek om middeling’ op de website van de Belastingdienst. 

En dan? Heb geduld;-) Het kan een tijdje duren voordat je bericht krijgt van de belastingdienst over je verzoek tot middeling. 

Middeling aanvragen?

Ik hoop dat deze blog je heeft geholpen om een beter inzicht te krijgen in wat de middelingsregeling is en hoe je hiervan gebruik kunt maken. Hoewel de middelingsregeling vanaf 2023 wordt afgeschaft, kun je dus nog steeds middeling aanvragen. Heb je hulp nodig? Let us know, want wellicht kunnen we je helpen. Al is het alleen al om tips te geven over welke rekentool je zou kunnen gebruiken.

Middelingsregeling

Cijferbuddy Esther

Oprichtster van CijferBuddy

Passie voor cijfers, en respect voor ondernemers.

Nieuwste blogs

Wist jij dat de kosten voor je boekhouder aftrekbaar zijn als zzp'er? Cijferbuddy legt er alles over uit in deze blog.

Het kan iedereen weleens overkomen: je bent druk bezig met je onderneming, je probeert alle ballen in de lucht te houden, en …

Als zzp’er sta je aan het roer van je eigen onderneming. Maar met die vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid van je aangifte …

In de complexe wereld van belastingen voor ZZP’ers worden termen als ‘gemengde kosten’ vaak genoemd. Soms kan het lijken alsof de kosten …

De kunst van het bepalen van je ZZP tarief. Je hebt de spannende beslissing genomen om als zelfstandige professional aan de slag …

Als zzp’er sta je midden in de spannende wereld van ondernemerschap, waar vrijheid en flexibiliteit hand in hand gaan met uitdagingen en …